Ankomst og afrejsetider:

Hvis ikke andet er aftalt vil ankomsttidspunktet altid være kl. 15.00 og afrejsetidspunktet er kl. 12.00

Afregning af forbrug:

EL afregnes med kr. 3,00 pr. forbrugt kWh.

Vand afregnes med kr. 90,00 pr. forbrugt m3

- alle afregninger foretages efter måleraflæsninger foretaget af Flatø.

Disse modregnes i deposita indbetalt ved lejeaftalens indgåelse, og berigtiges ved fremsendt faktura.

Andre forbrug, så som brænde benzin etc. afregnes på samme måde.

Disse ydelser varierer efter sæson

 FLATØ - en perle i Guldborgsund

Mobil: Benjamin (+45) 21 27 40 05

E-mail: achton@achton.dk


© Copyright 2011 - 2018 adpfm.ca - casino-online-de.de